Kullanım Koşulları

Giriş

İşbu iTicket Kullanıcı Sözleşmesi, İBİLET BİLET DAĞITIM BASIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (kısaca “iTicket”) ile sözleşme koşullarını kabul ederek iTicket internet sitesi ( www.iticket.com.tr), iTicket mobil uygulaması ve/veya iTicket ürün ve hizmetlerinin satışa sunulduğu diğer fiziksel ve dijital mecralar (kısaca “Satış Platformu”) üzerinden satışa sunulacak tüm etkinlik bileti, ürün ve hizmetleri satın alan/ kullanan gerçek kişiler (kısaca “Kullanıcı” ve/veya “Kullanıcılar”) arasındaki bilet, ürün ve hizmetlerin satışına ve kullanımına ilişkin koşulları düzenlemektedir.

Kullanıcı Satış Platformu’nu kullanarak ve/veya üye olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni okunup anladığını, sözleşme koşulları ile bağlı olduğunu, belirtilen koşullara ve ilgili tüm mevzuata aykırı davranmayacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Satış Platformu üzerinden sipariş edilen herhangi bir bilet veya hizmetin akabinde satın alma işlemi onaylandığı takdirde Kullanıcı’nın ödeme yükümlülüğü doğmaktadır.

iTicket Kullanıcı Sözleşmesi’nde herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını haizdir. Güncellenen sürüm, Satış Platformu’nda ilan edildiği anda yürürlüğe girer. Kullanıcılar, iTicket tarafından sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabileceğini, değişiklik yapılan sürümün yayını anında geçerli olacağını anlamış ve şimdiden kabul etmişlerdir.

Satış Platformu ve Üyelik

iTicket, Satış Platformu’nun sahibi ve işleteni olup, ana faaliyet konusu olarak Satış Platformu üzerinden konser, tiyatro, sinema, dans gösterisi, opera, stand-up, festival, yarışma, sportif organizasyon, müze ve ören yerleri, sergiler, kültür ve eğlence merkezleri ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunlar gibi sanatsal, kültürel, sportif ve diğer her türlü etkinliklerin (kısaca “Etkinlik” ya da “Etkinlikler”) giriş biletlerinin satışını yapmakla birlikte bu ana faaliyet konusu ile ilişkili diğer ürün ve hizmetleri Satış Platformu üzerinden Kullanıcılar’a sunmaktadır.

iTicket, Satış Platformu’nda bulunan ve üyelik gerektirmeyen bilet ve hizmetlerin satış veya sunumuna erişimi, daha sonradan üyelik gerekli hale getirebilir, üyelik gerektirerek satın alınabilen bilet ve hizmetlere erişimi, geçici yahut daimi olarak üyeliksiz hale getirebilir, ücretsiz sunulan bazı bilet, sair ürün ve hizmetleri ücretli hale getirebilir, ilave ek ürün ve hizmet açabilir, bunları değiştirebilir, dönüştürebilir, askıya alabilir veya kullanıma kapatabilir, üyeliği bulunan Kullanıcılar’a özel kampanya ve ayrıcalıklar oluşturabilir, bunlar daha sonra sonlandırabilir.

Üyelik

Kullanıcı, üyelik için Platform’a kaydolarak kendisi tarafından belirlenecek bir şifreye sahip olur. Ayrıca Satış Platformu’na kayıt sırasında kullanılmış olan e-posta adresi ve telefon numarası, Kullanıcı’ya özeldir ve bu e-posta adresi ve telefon numarası ile ancak tek bir üyelik oluşturulabilir. Kullanıcı tarafından belirlenen şifre, sadece Kullanıcı tarafından bilinir.

Kullanıcı, istediği zaman şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Şifrenin seçimi ve gizli tutulması ve korunması Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır. iTicket, şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek problemlerden asla sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı’nın Satış Platformu üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt esnasında girdiği e-posta adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

Üyelik İptali

Kullanıcı, dilediği zaman Satış Platformu’ndaki üyeliğini sona erdirebilir. iTicket hiçbir sebep beyan etmeden istediği Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etme, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme ve/veya iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

Kullanıcılar

Kullanıcılar, Satış Platformu’nda sunulan hizmetlerden (iTicket’in takdirine göre, belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlanarak veya herhangi bir şekilde Satış Platformu’na erişim sağlayarak Türk Medeni Kanunu’na göre ergin (on sekiz yaşını doldurmuş) ve tam ehliyetli (küçük veya kısıtlı olmayan) olduklarını, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını kabul etmişlerdir.

Kullanıcılar, Satış Platformu üzerinden kullanıcı bilgileri formuna bilgi girişi yaparken, istenilen hususların eksiksiz ve açık olarak doldurmakla yükümlüdür. Kullanıcılar bu formla aktarılan bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız taahhüt ederler. Verilen bilgilerin hatalı ya da üçüncü kişilere ait bilgiler olması halinde doğacak sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir.

Üyeliksiz olarak bilet almak isteyen Kullanıcılar, işbu kullanım koşullarındaki şartlara uygun olarak, 18 yaşını doldurduklarını, ergin ve tam ehliyetli olduklarını, vesayet altında olmadıklarını / vasilerinin izni ile bilet satın alım işlemi yaptıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler. Satış Platformu yahut iTicket, bu beyan ve taahhüdün doğru olmaması yahut kötüye kullanımlar nedeni ile hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu koşullara uyulmaması veya ilgili Etkinlik Organizatörü’nün/Etkinliğin kuralları nedeni ile etkinliğe giriş sağlayamayan Kullanıcılar, iTicket’a karşı talep yöneltemez, iTicket’ı hukuken sorumlu kılamazlar.

18 yaşından küçük olan veya Kanun’a göre kısıtlı olan/vesayet altında olan kişilerin, yasal veli veyahut vasileri, küçüğün, Satış Platformu’na üye olmasını ya da Satış Platformu’nu kullanmasını gözetmek ve kontrol etmekle, gerekli gördükleri hallerde küçüğün üye olmasına ya da Satış Platformu’nu kullanmasına engel olmak ve bunun için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Küçük veya kısıtlı kişiye bakmak ve bu kişiyi gözetmekle yükümlü olan veli veya vasinin, bu konuda herhangi bir önlem almaması ya da kendi rızası ile küçük veya kısıtlının Satış Platformu’na üye olması ya da üyeliksiz kullanmasına izin vermesi halinde, doğabilecek her türlü sorumluluk kendisine bakmak ve kendisini gözetmekle yükümlü olan veli yahut vasiye aittir.

Satış Platformu Kullanım Koşulları

iTicket, Etkinlik Organizatörleri tarafından organize edilen ve işletilen Etkinlikler’in giriş biletlerinin satıldığı Satış Platformu’nu yönetmekte olup, bilet satışı yapılan Etkinlikler’in sahibi değildir. Bu sebeple, Satış Platform üzerinden bilet satışı yapılan Etkinlikler’de meydana gelebilecek her türlü aksaklık ya da olumsuzluğun muhatabı ilgili Etkinlik Organizatörüdür. Herhangi bir Etkinliğin gerçekleştirilmemesi, gerçekleştirilse dahi Kullanıcılar’a vaat edildiği şekilde ve nitelikte olmaması, kullanıcı ya da herhangi biri üçüncü kişinin haklarını ihlal eden, bedensel veya ekonomik zararlar veren bir içeriğe sahip olması, yasalara ya da genel ahlak kurallarına aykırı öğeler içermesi gibi durumlarda iTicket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, bu gibi durumlarda haklarını, ilgili Etkinliğin sahibine ya da Etkinlik Organizatörü’ne yöneltir. iTicket, bu gibi hallerde, yasal mercilerin kendisinden talep ettiği koordinasyonu sağlayabilir.

Satış Platformu, yalnızca kişisel kullanımı amaçlar. Kullanıcı, Satış Platformu’ndan yalnızca kendisi ve ticari amaç gütmeksizin Etkinliğe birlikte katılacağı kişiler için her bir Etkinlik bakımından ayrıca belirlenebilecek limitlere uygun olarak işlem ve satın alma yapabilir. Satış Platformu’ndan satın alınan bilet ve diğer ürün ve hizmetlerin üçüncü kişilere satışı ya da herhangi bir şekilde tekrar ticarete konu edilmesi kesin olarak yasaktır. Yasal mercilerin bu anlamda iTicket’dan talep edebileceği bilgi ve belgeler, iTicket tarafından yasal merciler ile paylaşılabilir.

Kullanıcılar Satış Platformu üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, Kanun, Yönetmelik veya Tebliğ gibi düzenlemelere ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret veya küfür içeren, küçük düşürücü, ırkçılık içeren, pornografik, rahatsız edici, siyasi amaçlı, saldırı veya protesto maksadı taşıyan ya da ahlaka aykırı söylem ve fikirleri paylaşamaz ve iletemez. Kullanıcı bu yolla iTicket’ın, diğer Kullanıcılar ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden fiil ve eylemlerde bulunamaz.

Kullanıcılar, Satış Platformu’nun çalışma sistemine müdahale edecek yazılım ya da donanım kullanamaz, Platform içerisinde bot, robot, örümcek, oltalama, aksatma ve benzeri sonuçlar doğuracak yazılımlar kullanamaz, bunlar vasıtasıyla işlem yapamaz. Kullanıcı’nın her halükarda, bireysel kullanım ölçüleri ile bağdaşmayan yoğunlukta işlem yapmasına iTicket tarafından izin verilmeyebilir.

iTicket, Satış Platformu üzerinden satışa sunulan bilet, ürün ve hizmetlerde Kullanıcı başına satış adedi sınırlaması getirebilir. Kullanıcılar, getirilen adet sınırlamasına riayet etmekle yükümlü olup, bu sınırlamayı aşmak amacıyla aynı kişinin birden fazla üyelik oluşturulması ya da benzeri yollarla belirlenen adedin üzerinden satın alma gerçekleştirmeye çalışması yasaktır. Bu durumun iTicket ya da ilgili Etkinlik Organizatörü tarafından tespiti halinde iTicket tarafından yapılan siparişi/bilet satışı iptal edebilir.

iTicket, gereken hallerde Satış Platformu’nu, bu kapsamındaki bilet satışı ve/veya hizmet sunumunu geçici bir süre için askıya alabileceği gibi tamamen de durdurabilir. Satış Platformu’nun ya da diğer hizmetlerin bu şekilde geçici bir süre için askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ötürü iTicket’in Kullanıcılar’a karşı hiçbir ek yükümlülüğü, taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcılar, Satış Platformu’nda, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, bağlantı(link) ya da içerek gönderemez ya da iletemez. Diğer Kullanıcılar’dan herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası veya eposta adresi paylaşamaz.

Kullanıcılar, bir başkasının mahremiyet hakkını çiğneyen, Fikir Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan kaynaklı mali ve manevi eser sahipliği (telif), korunan marka, tasarım veya faydalı buluş haklarını ihlal eden hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir ürünü, sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, paylaşamaz, link veremez ya da doğrudan iletemez.

iTicket, Kullanıcı’nın Kullanıcı Sözleşmesi ve iTicket tarafından ayrıca ilan edilecek kullanım koşullarına riayet etmemesi halinde, Kullanıcı’nın Satış Platformu’nu kullanmasını engelleyebilir. Bu konuda iTicket, gerekli durumlar için tüm Kanuni haklarını saklı tutar.

iTicket Beyan ve Taahhütleri

iTicket, Platform dahilindeki interaktif alanlarda Kullanıcılar’ın yazdıklarından sorumlu değildir. Buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir. iTicket hiçbir sebep beyan etmeden Kullanıcılar’ın eklediği içerikleri Platform’dan kaldırma hakkına sahiptir.

Kullanıcı verilerinin iTicket'in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (Kullanıcı’nın bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, uygulamanın açık olduğu telefonun umuma açık alanda unutulması veya çalınması vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan iTicket sorumlu değildir.

iTicket, Satış Platformu’nun kesintisiz veya hatasız olacağını ya da web sitesinin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da web sitesine bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Satış Platformu’nda sunulan hizmetler kapsamında Kullanıcılar’a belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaat verilmemektedir. Satış Platformu ve içeriği mevcut haliyle sunulmakta olduğundan buradan Kullanıcılar’ın yüklediği, sakladığı, indirdiği, paylaştığı dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığı da garanti edilmemektedir. iTicket, Satış Platformu’nun belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Bunun kullanımından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.

iTicket, Kullanıcılar’ın Satış Platformu’ndan başka internet sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda Kullanıcı’nın, geçiş yaptığı internet sitelerinin içeriklerinden ötürü meydana gelen herhangi bir zarar, kayıp ya da olumsuzluktan iTicket sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verilerin Korunması

iTicket, tüm Kullanıcılar’ın kişilik haklarına ve özel hayatın mahremiyetine saygı duymaktadır. Bu kapsamda Kullanıcı yahut üçüncü kişilere ilişkin elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. iTicket, işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarında ve Aydınlatma Metni ’nde yer aldığı üzere veri sahibi Kullanıcı’nın yahut elde edilen verilerin sahibi olan üçüncü kişilerin kişisel verilerini, (özel nitelikli kişisel veriler de dahil) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması politikasına bağlı olarak T.C. Anayasası, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer yerel mevzuat, 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) hükümleri ve bu alandaki diğer uluslararası standartlara uygun işler, aktarır, ihtiyaç duyulması halinde resmi mercilere veya açık rıza kapsamında, meşru amaçlarla yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortağı, Etkinlik Organizatörü, ajans vb. kişilere aktarır, işlenen verileri, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ’na bağlı olarak saklar ve imha eder.

Gizlilik

iTicket, gizlilik konusunda ulusal ve uluslararası hukuki metin ve bağlayıcı kurallara uygun hareket eder. Satış Platformu yahut basılı formlar üzerinden kendisine iletilen mahremiyeti bulunan ve gizli kalması gereken bilgileri, bunu bir sır saklama yükümü olarak addederek, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının, kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Söz konusu bilgiler, Satış Platformu’ndan temin edilen hizmetlere ilişkin temas kurmak, Kullanıcılar’ın tecrübesini iyileştirmek, mevcut hizmetleri geliştirmek, yeni hizmetler oluşturmak ve kişiye özel hizmetler sunmak amacıyla kullanılabileceği gibi, ilgili kişinin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmalarında bulunma, iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanılmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede işleme, saklama ve aktarım amacıyla da kullanılabilecektir. iTicket bu bilgileri anonimleştirerek gelir elde etme amaçlı başka her türlü faaliyet için de kullanabilir. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmamak üzere Aydınlatma Metni ’nde yazılı kullanım istatistiklerinin iTicket tarafından saklanıp kullanılabileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini, bu bilgilerin anonim hale getirilerek üçüncü kişilere iletilebileceğini, kabul ve beyan eder.

iTicket tarafından toplanan finansal bilgiler, satın alınan ürün ve hizmetlerin fatura edilmesi için kullanılmaktadır. Satış Platformu’nda sipariş ve satım işlemi yapıldığında, ilgili kullanıcıya ait finansal bilgiler, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) işlem amacı ile sınırlı olarak aktarılmaktadır. Bu kapsamda paylaşılacak bilgiler, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm bilgileri içerir.

Güvenli ortamda yapılacak işlemlerde, kullanıcı ve kullanıcıya kredi kartı tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından kullanıcı bilgilerine ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu ilgili kullanıcıya bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve iTicket tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine iTicket tarafından erişilmesi mümkün değildir.

Kullanıcı, iTicket tarafından yapılacak ön hazırlık çalışmaları ve sözleşme kurulumu için Satış Platformu’nda yer alan biletler, diğer ürünler ve hizmetlere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin, iTicket tarafından uygulanan çalışma sistematiği ve sözleşme hükümleri ile anlaşmaya varılan satım konusunun temel özelliklerinin, (türü, miktarı, adedi, hangi etkinlikle ilişkili olduğu, KDV dahil bedeli de içinde olmak üzere) kullanım koşullarında koruma altında olan üyelik bilgilerinin, Satış Platformu ile Kullanıcı arasında geçen her türlü yazışmanın, Satış Platformu’nun veri tabanına ve işleyişine ilişkin özel çaba ile ilgilisinin rızası dışında öğrenebilecek her türlü bilginin, Ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgilerinin gizlilik kapsamında olduğunu bildiğini, bunları iTicket’den izinsiz olarak sözleşme süresince ve sözleşmeden sonra da üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, ifşada bulunmayacağını, kendisinin veya kendisi adına hareket eden kişilerin öngörülen gizliliğe aykırı davranışlardan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağını, gizlilik kurallarının ihlalinden dolayı ortaya çıkacak zararın (haksız rekabetten kaynaklı olanlar dahil olmak üzere) kendisinden tazmin edileceğini açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

İptal ve İade Politikası

Kullanıcı, iTicket ile arasında kurulacak Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında tüm Bilet satışları kural olarak kesin olduğundan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca cayma hakkının bulunmamakta olduğunu, satın alacağı biletleri, Kanun veya Yönetmelik’ten kaynaklı cayma hakkına dayanarak iade edemeyeceğini, satış bedelinin iadesini talep edemeyeceğini, Ön Bilgilendirme Formu ve anılan sözleşme içeriğinden görebilmektedir.

Kullanıcı, Satış Platformu’ndan yapacağı sipariş sonucunda aldığı biletin, teslimat şartları kendisi tarafından tam ve doğru yerine getirilmediği için, Etkinlik, Mekân ve Etkinlik Organizatörü’nün kurallarına aykırı davranışlar sebebiyle, biletin yıpranması, deforme olması veya zayi olması sebebiyle yahut mücbir sebepler dolayısıyla Mesafeli Satış Sözleşmesi koşullarına göre iptal ve iade şartlarının düzenlendiğini, iTicket’ın sorumluluk kabul etmediği şartları tam olarak bildiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları

iTicket’e ait Satış Platformu ve hizmet sunulan diğer alanlarda yer alan her türlü bilgi, içerik, yazılım, tasarım, sunum, çizim, görsel, işitsel kayıtlar ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanım şekli ve sunumu konusunda; üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; 5846 s. Kanun’dan kaynaklı eser sahibinin tüm ekonomik ve manevi hakları ile 6769 s. Kanun gereği fikri-sınai mülkiyet hakları, iTicket’e aittir. Bu gayri maddi hakları ihlal edecek şekilde sayılan ürünler, izinsiz bir biçimde tamamen veya kısmen kopyalanamaz, umuma iletilemez, çoğaltılamaz, kullanılamaz, işlenemez. Satış Platformu’nun yapısı ve içeriği, burada kullanılan her türlü fotoğraf, video, görsel malzeme, karakter, çizim, animasyon, metin ve sair fikri mülkiyete tabi eser niteliğindeki içerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

Kullanıcılar, Satış Platformu’na yüklenen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında eser niteliğine sahip olan ve telif hakkına konu içeriklerin, üçüncü kişilerin telif ve sair haklarına tecavüz teşkil etmediğinden veya hukuka aykırı olmadığından emin olmalıdırlar. Aksi takdirde Satış Platformu’nun yasal olmayan bir işlemin veya hak ihlaline araç olarak kullanımı konusunda ilgili telif hakkı sahibi veya onun temsilcisi ya da sair bir üçüncü kişinin iTicket’e bildirimde bulunması ya da hukuka aykırı bu durumun bir mahkeme ilamıyla veya ilgili Kullanıcı’nın ikrarıyla sabit olması veya iTicket’in işbu durumu herhangi bir şekilde fark etmesi veya böyle bir durumun varlığına işaret eden emarelerin mevcudiyeti halinde iTicket, Kullanıcı’nın Satış Platformu’na erişim ve/veya kullanım hakkı iptal edilebilir.

Diğer Hükümler

İşbu Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından üye olduğu esnada veya üye olunmaksızın bilet alım anında onaylanmakla süresiz olarak yürürlüğe girecektir.

Kullanıcı’nın iTicket’e bildirdiği e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri, işbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü bildirimin yapılabileceği elektronik posta adresi olarak kabul edilir.

Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, Türk Hukuku uygulanarak, münhasır yetkili kılınan İstanbul (Merkez-Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri ile parasal sınıra bağlı olarak İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerince nihai olarak çözümlenir.

Güncellenme Tarihi: 22/12/2022