Cookie Policy

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İbilet Bilet Dağıtım ve Basım Tic. A.Ş (iTicket) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerezlere İlişkin Politika ve Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde (www.iticket.com.tr) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

iTicket web sitemizi (www.iticket.com.tr), mobil web sitemizi ve mobil uygulamalarımızı (hepsi birlikte “Platform”) kullandığınızda, iTicket çerezleri (first party cookie)” ve "üçüncü taraf (third party cookie) çerezleri” ve diğer teknolojileri kullanarak kişisel olmayan veri mahiyetinde bilgi toplayabiliriz. iTicket çerezleri, iTicket tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise iş birliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir. (Basite indirgemek açısından bu tür teknolojilerin tümünü çerez olarak adlandırıyoruz.)

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, sizlerin açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar, Çerez Onay Aracı (Cookie Consent Tool) üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler. Çerez kullanan şirketleri ve bu şirketlerin bunları nasıl kullandıklarını gösteren liste için lütfen Çerez Onay Aracı’nı (Cookie Consent Tool) tıklayınız. Bu araca, Platform’da her daim ulaşılabilir.

Platformu ziyaret ettiğinizde, bir hesap oluştururken veya bilet satın aldığınızda, bizlere ve çerez ayarlarınız doğrultusunda sizlerin çerez ayarlarıyla uyumlu olmak üzere çerezleri kullanan üçüncü taraf kuruluşlara, onay vermektesiniz. Tercihlerinizi istediğiniz zaman değiştirmek için Cookie Consent Tool'u kullanabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni ‘ne bakınız.

Belirtmek isteriz ki Platform olarak sitemizde ve mobil uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu politika metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel politika metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Çerez nedir?

Çerez, küçük miktarlarda bilgi içeren ve bu bilgileri web tarayıcınız üzerinden bilgisayarınıza aktaran küçük bir metin dosyasıdır. Böylece Platform kim olduğunuzu hatırlayabilir.

Bir çerezin bilgisayarınızda kalma süresi, kalıcı veya oturum çerezi olup olmamasına göre değişir. Oturum çerezleri, Platform’u terk edene kadar bilgisayarınızda kalan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler, sona erene veya silinene kadar taramayı bitirdikten sonra bilgisayarınızda kalır.

Çerezler ne için kullanılır?

Çerezler “zorunlu, analitik, işlevsellik ve reklam çerezleri” gibi aşağıdaki kategorilerden birine yerleştirilebilir. Her kategori için aşağıda detaylı bilgi mevcuttur.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

- Zorunlu Çerezler

Talep etmiş olduğunuz hizmetin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılan bu çerezler, Platform’un çalışması için gereklidir. Platform’da dolaşmanızı ve özelliklerini kullanabilmenizi sağlar. Bu çerezler olmadan güvenli alanlara erişim olanağı gibi gerekli hizmetler sağlanamaz.

Örneğin, ziyaretiniz sırasında giriş yapmış olursunuz. Bu çerezler olmadan platform sizi unutabilir ve tekrar tekrar giriş yapmanız gerekir. Çerezler, bilet satın aldığınızda, ödeme yaptığınızda ve biletlerin alışveriş sepetinizde olduğundan emin olurlar.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5/2-c. maddesinde yer alan: “ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ” veya (f) bendine göre “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ” kapsamında işlenmektedir.

- Analitik Çerezleri

Bu çerezler, insanların Platform’u nasıl kullandığı, en sık hangi sayfaların ziyaret edildiği ve insanların bir bağlantıdan diğerine nasıl geçtiği hakkında bilgi toplar. Açık Platform’da toplanan bilgiler, diğer kişilerin Platform’u toplu olarak kullanmasıyla birlikte gruplandırılmıştır. Üye olarak sisteme giriş yapmışsanız, bilgileri çerezlerden hesabınızla ilişkilendirebiliriz. Genel olarak, bu çerezler Platform’un nasıl performans gösterdiği ve bunu nasıl geliştirebileceğimiz konusunda bize analitik bilgiler sağlamaktadır. . Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1. maddesi kapsamında onay verdiğiniz Kullanıcı Sözleşmesi ile açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

- İşlevsellik Çerezleri

Bu çerezler, yaptığınız seçimleri hatırlamamızı ve Platform’u size gelişmiş özellikler ve içerik sunacak şekilde uyarlamamızı sağlar. Örneğin, bu çerezler kullanıcı adınızı (şifrenizle değil) hatırlamak için kullanılabilir. Ayrıca, metin boyutu, yazı tipi ve özelleştirebileceğiniz sayfaların diğer bölümlerinde yaptığınız değişiklikleri hatırlamak için ve de internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) için kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1. maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

- Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler, göz attığınız, satın aldığınız veya ilgi gösterdiğiniz bilgilere göre size özel pazarlama ve reklam mesajı sunmak için kullanılır. Bu mesajları ve reklamları hedeflemek için bu çerezleri diğer kullanıcılarla gruplandırmamıza olanak veren araçlar sağlayan üçüncü taraf kuruluşlarla birlikte kullanırız. Örneğin, Platform’a göz atarken, sepetinize bilet eklediğinizde veya bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde, bu veya benzer etkinliklerin reklamlarını veya mesajlarını görebilirsiniz. Bu, Facebook'ta bir reklamı, Google'da arama sonuçlarını veya hala sepetinizde bilet olduğunu hatırlatan bir e-posta olabilir. Çalıştığımız tüm üçüncü şahıslar, kişisel olarak tanımlanmadığınızdan emin olmak için çevrimiçi davranışsal reklamcılık (OBA) endüstri standartlarına uygundur ve ileride vazgeçme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1. maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

EKLENECEK ÖRNEK TABLO ALANI

Platform’daki çerezleri nasıl yönetirsiniz?

Çerez Onay Aracımıza ek olarak, çoğu tarayıcı çerez tercihlerinizi yönetmenizi sağlar. Yeni bir çerez aldığınızda veya çerezleri tamamen devre dışı bırakmak için kullandığınızda tarayıcı sizi bilgilendirir. Bunları tamamen devre dışı bırakmaya veya silmeye karar verirseniz, bazı siteler, size talep ettiğiniz hizmeti sunmak için çerezlere güvenmedikleri gibi, işe de yaramazlar. (bkz. Zorunlu çerezler).

Bize ve üçüncü şahıs kuruluşlara e-posta içinde piksel etiketleri gibi çerezler kullanmasına izin vermek istemiyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu e-postalarımızı görüntülediğinizde resimleri etkinleştirmemektir. Başka bir deyişle, sadece e-postanın düz metnini görüntüleyin. Bazı web tarayıcıları ve e-posta istemcileri, Gmail gibi çerezleri devre dışı bırakmak / engellemek için kullanılabilir. Açık rızanız ile onay verdiğiniz çerezlerlere ilişkin açık rıza kaydı, İbilet tarafından uygun bir süre zarfınca saklanmaktadır.

İlgililerin Talepleri

Platform’da kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre e-posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilmektedir.

Tarayıcı Ayarlarınızın Değiştirilmesi

Hangi çerezlerin ayarlanabileceğini sınırlamak için tarayıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu ayarlar genellikle tarayıcınız için "seçenekler" veya "tercihler" menüsünde bulunur.

Daha fazla bilgiyi burada veya tarayıcınızın ‘Yardım’ menüsünde bulabilirsiniz.

Internet Explorer’da Çerez Ayarları
Chrome'da çerez ayarları
Firefox'ta çerez ayarları
Safari'de çerez ayarları
Opera

Bu politikanın güncellenmesi

Bu politikayı muhtelif zamanlarda güncelleyebiliriz, lütfen değişiklikler için düzenli olarak kontrol ediniz. Son güncelleme tarihi [14/03/2022]