Yalın 20.yıl Stadyum Konseri

Yalın 20.yıl Stadyum Konseri

Price categories

Price category name
Diamond Circle General Admission
Golden Circle General Admission
Genaral Admission
Regular
Yakında
-
-
-
-
Diamond Circle Ayakta
4,200.00 ₺
-
-
-
Golden Circle Ayakta
-
2,250.00 ₺
-
-
Saha İçi Ayakta
-
-
1,100.00 ₺
-
VIP Tribün
-
-
-
2,650.00 ₺
1.Kategori Tribün
-
-
-
2,100.00 ₺
2.Kategori Tribün
-
-
-
1,900.00 ₺
3.Kategori Tribün
-
-
-
1,600.00 ₺
4.Kategori Tribün
-
-
-
1,200.00 ₺
5.Kategori Tribün
-
-
-
800.00 ₺
6.Kategori Tribün
-
-
-
650.00 ₺

Price categories

Price category name
Diamond Circle General Admission
Golden Circle General Admission
Genaral Admission
Regular
Yakında
-
-
-
-
Diamond Circle Ayakta
4,200.00 ₺
-
-
-
Golden Circle Ayakta
-
2,250.00 ₺
-
-
Saha İçi Ayakta
-
-
1,100.00 ₺
-
VIP Tribün
-
-
-
2,650.00 ₺
1.Kategori Tribün
-
-
-
2,100.00 ₺
2.Kategori Tribün
-
-
-
1,900.00 ₺
3.Kategori Tribün
-
-
-
1,600.00 ₺
4.Kategori Tribün
-
-
-
1,200.00 ₺
5.Kategori Tribün
-
-
-
800.00 ₺
6.Kategori Tribün
-
-
-
650.00 ₺